Praktyczne aspekty wdrażania osiągnięć naukowych w produkcji zwierzęcej – webinarium

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniu 28.10.2020 roku zaprasza na webinarium pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osiągnięć naukowych w produkcji zwierzęcej”. Tematyka webinarium wpisuje się w główne priorytety Wspólnej Polityki Rolnej, która skupia się na poprawie konkurencyjności produkcji rolnej, wzmocnieniu pozycji rolnika, zarządzaniu ryzykiem w produkcji zwierzęcej oraz wspieraniu transferu wiedzy w rolnictwie.

Celem operacji jest tworzenie sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez upowszechnianie wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz promocja żywności. Podczas webinarium prezentowane będą wyniki badań naukowych prowadzonych przez Instytuty Naukowe.

Uczestnikami webinarium rolnicy, doradcy, przedstawiciele nauki, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość osób w systemie webinarium o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na załączonym formularzu do 26 października na adres k.cieslakowska@cdr.gov.pl .

Po przesłaniu karty zgłoszenia każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Katarzyna Cieślakowska, tel. : 48 365 69 36, e-mail: k.cieslakowska@cdr.gov.pl

Do pobrania:

1. Harmonogram

2. Karta zgłoszenia