Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W dniu 22 września 2020 roku odbyło się Seminarium w formie wideokonferencji, poświęcone najbliższym działaniom na rzecz powołania tych gospodarstw. Słowo wstępne wygłosiła Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, która nakreśliła priorytety w działaniach na rzecz utworzenia Krajowej Sieci. Spotkanie poprowadziła oraz omówiła zadania na najbliższe miesiące Pani Bożena Krześniak, główny specjalista w Zespole do spraw Rolnictwa i Środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli powołani ostatnio we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego Koordynatorzy, którzy współpracować będą z Centrum Doradztwa Rolniczego przy tworzeniu Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych obejmującej wszystkie województwa. Koordynatorzy zaprezentowali swoje doświadczenie we współpracy z gospodarstwami, które potencjalnie mogą zostać włączone do Sieci. Dyskusja dotyczyła też przygotowywanej strony internetowej, tematyki demonstracji najbardziej przydatnych w poszczególnych regionach kraju oraz zasad współpracy z gospodarstwami.

W CDR przygotowywane są wzory potrzebnych przy tworzeniu Sieci dokumentów oraz seminaria służące wymianie wiedzy z dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu gospodarstw demonstracyjnych.