Sierpniowe wydanie newsletteru EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem newsletteru Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), które porusza m.in. następujące zagadnienia:

  • Projekt Inishowen Upland Farmers

Celem tej irlandzkiej Grupy Operacyjnej jest poprawa ekonomicznej trwałości rolnictwa na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) w Inishowen (Irlandia). Partnerzy testują wdrażanie szeregu innowacyjnych środków, które zapewniają również równowagę środowiskową poprzez zwiększanie różnorodności biologicznej, poprawę jakości wody i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

  • Zalety korzystania z cyfrowych aplikacji w rolnictwie na przykładzie duńskiego rolnika.
  • III Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Podczas tegorocznego kongresu (online) „Wkład biogospodarki w Zielony Ład” w dniach 21-22 września 2020 r. zostanie omówione w jaki sposób innowacyjne produkty, procesy, zasady mogą przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu, zmniejszania zanieczyszczenia i wspierania efektywnego gospodarowania zasobami oraz inne cele zrównoważonego rozwoju.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-84-august2020