Wykład online Praktyczne wskazówki dla hodowców bydła – jak przygotować bydło mięsne do sezonu pastwiskowego przygotowany w ramach „Działań Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego”