Szybka Ścieżka „Agrotech” – nowy konkurs NCBiR rusza już wkrótce!

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Szybka ścieżka „Agrotech”. Jest on skierowany do jednostek planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Dofinansowanie może wynosić aż 100 mln złotych.  Nabór wniosków rozpocznie się już 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Wsparcie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

Oto 6 głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty:  

  1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
  2. Mechanizacja w rolnictwie;
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
  4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
  6. Bioenergia i biomateriały.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Więcej informacji o konkursie na stronie : https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-agrotech-ogloszenie-konkursu-nr-71112020-64481/