„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. nr 14 – „Działanie Współpraca”