Krajowe Dni Pola 2020 – Groch i bobik (doświadczenie UTP w Mochełku)