W ramach Inicjatywy białkowej COBORU założono 181 doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych w sezonie wegetacyjnym 2019.

W sezonie wegetacyjnym 2019, w ramach Inicjatywy białkowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej założono 181 doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych z gatunkami roślin bobowatych grubonasiennych (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty) i soją, o 30 (20%) więcej niż w roku 2018. Wzrost liczby doświadczeń dla całej grupy tych roślin, w porównaniu do roku 2016, zanim wdrożono modyfikacje, wynosi 103%. W przypadku soi jest realizowana m.in. nowa seria sześciu doświadczeń z dwoma gęstościami siewu, natomiast w przypadku grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i soi są realizowane po trzy doświadczenia w warunkach ekologicznych.

Więcej tutaj: http://www.coboru.pl/IB/Pliki/Zakres%20doswiadczen%20odmianowych%20roslin%20bialkowych.pdf

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił  w roku 2017 do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin, zaakceptowaną 21 marca 2017 roku. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą Białkową COBORU. Wprowadzone innowacje doświadczalne dotyczą tradycyjnych, rodzimych roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz zaliczanej do roślin oleistych soi, która w naszym kraju jest jeszcze mało znanym gatunkiem. Umownie tę grupę roślin przyjęto określać mianem roślin białkowych.

Więcej tutaj: http://www.coboru.pl/IB/Pliki/Informator_Inicjatywa%20bialkowa%20COBORU%202019_2.pdf

fot. Steen Jepsen, Pixabay