Konferencja w Bratoszewicach: Innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, zapraszają do udziału    w konferencji: „Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich”, która odbędzie się 29.02.2020 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy: regulacje prawne, rejestracja produktów, uwarunkowania sprzedaży, wymogi Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) z zakresu bezpieczeństwa żywności produktów przetworzonych z gospodarstwa pasiecznego oraz wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach RHD.

Rejestracja zgłoszeń trwa do 25 lutego 2020.

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj