II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” – zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn.: II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, która odbędzie się w dniach 26-27.11.2019 r. w  Łodzi (Hotel Ambasador Premium, ul. Jana Kilińskiego 145, 90-315 Łódź), organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

 

Celem konferencji jest  wspieranie  aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt ma również na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie polskich Grup Operacyjnych EPI.

 

Konferencja skierowana jest do Partnerów zarejestrowanych w bazie Partnerów SIR, potencjalnych Partnerów SIR, pracowników CDR i WODR oraz przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI.

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia  15.11.2019 r. na adres mailowy: partnerzy.sir@cdr.gov.pl

Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający, że zgłoszenie dotarło.  Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nie jest równoważne z zakwalifikowaniem się na listę uczestników konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w konferencji zostaną Państwo powiadomieni odrębnym mailem lub telefonicznie.

 

Jednocześnie informujemy, że na potrzebę realizacji konferencji zarezerwowano noclegi w 2-osobowych pokojach, wyżywienie zgodne z programem, salę konferencyjną i materiały szkoleniowe. Za wszystkie w/w usługi uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Ramowy program konferencji