Śladami Innowacji w Rolnictwie Północnych Włoch

Tworzenie i realizacja operacji przez Grupy Operacyjne jest obecnie jednym z głównych elementów wprowadzania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W każdym kraju Unii Europejskiej Grupy Operacyjne są tworzone w ramach Działania 16, które obejmuje wsparcie na funkcjonowanie i realizację projektów przez Grupy EIP-AGRI na obszarach wiejskich. We Włoszech funkcjonują 322 Grupy Operacyjne co stawia ten kraj na szczycie listy najbardziej innowacyjnych gospodarek w sektorze rolnym.

Z tego względu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie zorganizowało w dniach 7-11 Października 2019 roku wyjazd studyjny do Północnych Włoch. Wydarzenie było zrealizowane w ramach Działania 5 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli brokerzy innowacji i doradcy działający w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z innowacyjnymi projektami realizowanymi przez Grupy Operacyjne EPI w regionach Wenecji Euganejskiej oraz Emilia-Romania.

Szczegółowa relacja z wyjazdu studyjnego