Partnerstwo dla rozwoju III – materiały ze szkolenia

Za nami pierwsze szkolenie z cyklu „Partnerstwo dla rozwoju III”, który poświęcony jest działaniu „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz tworzeniu Grup Operacyjnych EPI.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia:

Prezentacja MRiRW – Działanie Współpraca PROW 2014-202 zmiana rozporządzenia

Prezentacja CDR – Partnerstwo dla Rozwoju III

Prezentacja CDR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Prezentacja ARiMR – Działanie M16 Współpraca

Umowa konsorcjum