Konkurs NCBR – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogłoszonym w dniu 15 lipca br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Szybka Ścieżka” konkursie „Technologie kosmiczne”.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada br. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł. Zakres tematów badawczych przewidzianych do finansowania w konkursie konsultowany był z Polską Agencją Kosmiczną.

 

Konkurs daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów B+R z zakresu technologii kosmicznych, przy spełnieniu następujących kryteriów:

  • O wsparcie finansowe mogą się ubiegać projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.
  • Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
  • Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.
  • W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi).
  • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br. Obecnie kryteria dopuszczają szerszy niż w poprzednich konkursach „Szybkiej ścieżki” zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

 

Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” ogłoszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł.

 

Więcej informacji na stronie NCBR