Spotkania nowych Grup Fokusowych w ramach EIP-AGRI

Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań ostatnio utworzonych 5 Grup Fokusowych (GF), rozpoczynających swoją działalność w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI.

Grupy Fokusowe:

• GF 34: Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo.
Zagadnienie: Jak zapewnić zrównoważony rozwój pszczelarstwa w obliczu wyzwań związanych ze szkodnikami i chorobami, intensyfikacją rolnictwa i zmianami klimatu?
Pierwsze spotkanie odbędzie się 07 – 08 maja 2019r. w Szwecji.

• GF 35: Dywersyfikacja działalności rolniczej poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne produkowane na bazie roślin.
Zagadnienie: Jak stworzyć możliwości dywersyfikacji dla rolników poprzez innowacyjne łańcuchy wartości produktów leczniczych i kosmetycznych produkowanych na bazie roślin?
Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 – 16 maja 2019r. w Portugalii.

• GF 36: Zasolenie gleby.
Zagadnienie: Jak utrzymać wydajność w rolnictwie poprzez zapobieganie, redukcję lub odpowiednie dostosowanie zasolenia gleby?
Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 – 16 maja 2019r. na Węgrzech.

• GF 37: Ochrona gleby rolniczej przed zanieczyszczeniem.
Zagadnienie: Jak zapobiegać zanieczyszczeniu gleby rolniczej i w jaki sposób rozwiązać problem zanieczyszczonych gleb?
Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 – 12 czerwca 2019r. we Włoszech.

• GF 38: Ograniczenie stosowania środków antymikrobiotycznych w hodowli drobiu.
Zagadnienie: Jak ograniczyć stosowanie środków antymikrobiotycznych w hodowli drobiu w celu zwalczania rozprzestrzeniania się zwiększonej oporności antymikrobiotycznej?
Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 – 20 czerwca 2019r. w Irlandii.

Więcej informacji na:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups

 

Zdjęcie – źródło: https://pixabay.com/