Europejskie Forum Rolnicze

Europejskie Forum Rolnicze to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora polskiego rolnictwa. W tegorocznej II edycji, która odbyła się w dniach 1-2 marca 2019 roku w Jasionce k/Rzeszowa, wzięło udział ponad 3 tys. osób – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i  branżowych z całej Europy. Obecni byli także przedstawiciele państw afrykańskich, zainteresowani wymianą handlową z Polską w branży rolno-spożywczej. Organizatorem Forum jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wśród uczestników Forum nie zabrakło przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego na czele z  Dyrektorem Panem Jackiem Węsierskim, Wicedyrektor Panią Katarzyną Boczek i Wicedyrektorem Panem Krzysztofem Janiakiem. Na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego organizowanym wspólnie z  Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego można było zapoznać się z ofertą CDR, pozyskać specjalistyczną literaturę czy skosztować wędlin i serów z własnej linii produkcyjnej Centrum.  Broker innowacji Pan Ireneusz Drozdowski udzielał wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym możliwości wsparcia finansowego Grup Operacyjnych.

Pierwszy dzień Forum to przede wszystkim dwie debaty: „Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej” oraz  „Innowacje w branży rolno-spożywczej”. Tematy szczególnie aktualne w kontekście m. in. planowanych przez Komisję Europejską zmian w finansowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Podczas Forum odbyło się spotkanie robocze dyrektorów państwowych jednostek doradztwa rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz Podsekretarzem Stanu Panem Ryszardem Zarudzkim. Dyskusja dotyczyła przyszłości doradztwa rolniczego w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia Forum był Dialog Obywatelski „O Przyszłości Europejskiego Rolnictwa”, w którym uczestniczyli: Premier RP – Mateusz Morawiecki, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE – Phil Hogan oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz. Dyskusja obejmowała tematykę polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla obszarów wiejskich w Polsce.