Zaproszenie na warsztaty „The smart eco-social villages pilot project and the future of Smart Villages”

Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim zaprasza na warsztaty dotyczące projektu pilotażowego na temat inteligentnych ekologicznych wsi oraz przyszłości inteligentnych wiosek, które odbędą się w dniach 21-22 lutego 2019 r. w Brukseli.

Zaproszenie skierowane jest do interesariuszy, decydentów, członków Parlamentu Europejskiego, ekspertów rolnych, przedstawicieli regionów oraz społeczności wiejskich:
https://rsvp.digitevent.com/#/smartecosocialvillages

Termin rejestracji do dnia 7 lutego br. za pomocą linku: https://rsvp.digitevent.com/…

W przypadku pytań należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: Smart.Villages@ecorys.com

Więcej informacji o projekcie The Smart Eco-social Villages Pilot Project: http://www.pilotproject-smartvillages.eu/