Targi EuroTier w Hanowerze

W dniach 13-16.11.2018r. w Hanowerze odbyły się światowe targi chowu i hodowli zwierząt EuroTier. W organizowanym wydarzeniu wzięło udział ponad 155 000 zwiedzających, którzy mieli okazję spotkać się z 2600 wystawcami pochodzącymi z 63 krajów.

Wystawcy zaprezentowali uczestnikom swoje nowości i koncepcje praktyk rolniczych oraz cyfrowe rozwiązania bazujące na elektronice, technologii systemu sterowania, zarządzaniu danymi i innowacjach w czterech obszarach: hodowli zwierząt, żywienia, genetyki oraz dobrostanu zwierząt.

Podczas targów EuroTier tradycyjnie wręczone zostały złote i srebrne medale dla firm w dziedzinie innowacyjności. W tym roku złoty medal przypadł niemieckiemu przedsiębiorstwu Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG za urządzenie służące do szybkiego i dokładnego czyszczenia koryt trzody chlewnej, natomiast srebrne medale otrzymało 25 firm, do których należą m.in. niemiecki URBAN GmbH & Co.KG za cyfrowy termometr Urban Vital Control z zintegrowanym czytnikiem RFID, firma DeLaval International AB za urządzenie do dojenia DeLaval Evanza, czy też chorwacko-niemieckie przedsiębiorstwo FANON d. o. o za dodatek do paszy RupiolSunline dostarczający białko i energię w jelicie cienkim w formie chronionej przed rozwojem żwacza.

Targi Eurotier były okazją do zapoznania się z nowości w dziedzinie hodowli bydła, trzody i drobiu. Jedną z innowacyjności było zaprezentowanie wspomnianego już wcześniej urządzenia do czyszczenia koryt trzody chlewnej (Trogsauger Speedy), dzięki któremu zapewniona zostaje odpowiedna higiena podania pasz. Urządzenie to podłączone do pistoletu myjącego wysokociśnieniowego usuwa wszystkie pozostałe w korycie resztki karmy, dzięki czemu zwiększa świeżość i jakość kolejnej porcji paszy. Wyssany natomiast z koryta surowiec może zostać przechowany w pojemniku lub może też zostać spuszczony do obornika w zależności od preferencji hodowcy.

Kolejną z nowości jest robot Sentinel Inateco, który oferuje mobilny system rozprowadzania ściółki dla kurników zainstalowanych na suficie. Wyposażenie tego robota w sensory wizualne, termiczne, czujniki pomiaru zawartości CO2 czy też NH3 pozwala nie tylko na precyzyjne rozprowadzenie ściółki na obszarach z wilgotnym nawozem, ale również ostrzega i daje zalecenia dotyczące zarządzania klimatem w gospodarstwie i kurniku. Robot Sentinel z Inateco jest zatem innowacyjnym, daleko rozwojowym urządzeniem umożliwiającym redukcję emisji wielu związków chemicznych w kurnikach.

Warto również zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła – nowością jest zaprezentowany przez austriacką firmę Wasserbauer nowoczesny system żywienia bydła – NANOConcept. System ten składa się z automatycznie poruszającego się robota podającego i podnośnika do w pełni automatycznego usuwania paszy w silniku bunkra. Wspomniany wcześniej robot podający porusza się swobodnie i jest prowadzony przez magnesy w ziemi. Dzięki temu można go z łatwością wykorzystać w kilku stodołach i przenieść do kilku silosów. W silosie natomiast robot karmiący Shuttle Eco jest wypełniony bezpośrednim, w pełni zautomatyzowanym podnośnikiem oraz inteligentnym systemem obejmującym jednostkę frezującą i dmuchawę. Opisana kombinacja stanowi zatem nowy poziom automatyzacji karmienia.

Nie zabrakło także akcentów polskich – swoje produkty przedstawiły m.in. takie firmy jak 365 FarmNet oferujące innowacyjne oprogramowanie zarządzania gospodarstwem rolnym, czy też Arkop z ofertą nowoczesnych nawozów i dodatków paszowych.

Przedstawione nowości, innowacyjne rozwiązania ułatwią pracę rolników, wspomogą sprawne zarządzanie posiadanym gospodarstwem. Ważne jest również, by doradcy rolniczy byli „na czasie”, posiadali odpowiednią wiedzę o nowych urządzeniach, systemach które mogą zaproponować rolnikom.

Organizator wydarzenia EuroTier, czyli Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG zaprasza na kolejną edycję Targów, które odbędą się już za dwa lata w dniach 17-20.11.2020r. Będzie to kolejna okazja do zapoznania się z innowacjami w produkcji zwierzęcej.

Źródło: www.cdr.gov.pl