Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

Zachęcamy do udziału w cyklu konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych organizowanym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW.

Głównym celem konferencji jest podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy.

 

TERMINY:

13-14 października 2018 r., Kroczyce (woj. śląskie)

25-26 października 2018 r., Kraków (woj. małopolskie)

27-28 października 2018 r., Sandomierz (woj. świętokrzyskie)

29-30 października 2018 r., Trzebownisko (woj. podkarpackie)

 

Do udziału w konferencji zachęcamy rolników, przedsiębiorców, doradców i naukowców.
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele z województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji, w tym program i karta zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej Częstochowskiego Stowarzyszenia Małej Przedsiębiorczości