Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości – nabór na wyjazd studyjny

 

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”, który odbędzie się w dniach 10-15 września 2018 r., organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

Głównym celem wyjazdu jest upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw.

Do udziału w wyjeździe szczególnie zachęcamy osoby lub podmioty zajmujące się produkcją żywności wysokiej jakości w oparciu o tradycje regionu oraz prowadzące przetwórstwo i sprzedaż na poziomie  gospodarstwa bądź planujące rozpoczęcie działalności w tym zakresie a następnie upowszechniające zdobytą wiedzę i doświadczenie i propagujące ideę krótkich łańcuchów dostaw w środowisku rolniczym.
W wyjeździe mogą wziąć udział mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 17 sierpnia 2018 na adres WMODR, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn na adres e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

Więcej informacji, w tym program ramowy wyjazdu i karta zgłoszeniowa udostępnione są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.