„Inteligentne wioski”

Koncepcja „Inteligentnych wiosek” zyskuje coraz więcej uwagi na szczeblu UE i prawdopodobnie będzie odgrywać szczególną rolę w przyszłej polityce.

„Inteligentne wioski” zrzeszają ludzi, którzy szukają praktycznych rozwiązań i umieją wykorzystać lokalne dobra. Korzystają z narzędzi, choćby z technologii cyfrowej oraz nie skupiają się wyłącznie na swojej wiosce, myślą też o sąsiednich okolicach – wioskach, małych miastach i metropoliach. Polegają na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Więcej informacji w filmie nt. „Smart Villages”, który można obejrzeć z polskimi napisami.

Niebawem uruchomiony zostanie projekt pilotażowy dotyczący „Inteligentnych wiosek”.

Poszukiwani są kandydaci (wsie, społeczności, gminy, sieci), którzy reprezentują różne lokalizacje geograficzne i różne rodzaje inicjatyw, gotowi opracować strategię, aby być „inteligentną wioską”. Na podstawie informacji przekazanych w formularzach zgłoszeniowych, zespół ds. ww. projektu wybierze cztery grupy, którzy przyczynią się do przetestowania metodologii, która mogłaby być później wykorzystywana przez inne społeczności. W trakcie programu grupy otrzymają wsparcie techniczne. Przedstawiciele każdej grupy zostaną zaproszeni do podzielenia się swoimi doświadczeniami podczas końcowej konferencji projektu, która odbędzie się w Brukseli na początku 2019 roku.