II FORUM WIEDZY I INNOWACJI

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że w dniach 29-30 listopada br. organizuje II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Forum odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja ma na celu dostarczenie wiedzy i informacji na temat działania „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020, zakładania grup operacyjnych oraz realizacji projektów przez te grupy, a także informacji na temat wdrożonych już innowacji w produkcji rolniczej. Celem jest również przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami. Forum ma służyć także nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Zamierzeniem spotkania jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie.

Forum adresowane jest przede wszystkim do: doradców rolniczych, brokerów innowacji, rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych działaniem „Współpraca”. W Forum wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz innych instytucji związanych z rolnictwem.

Udział w Forum jest bezpłatny. W programie przewidziano sześć paneli tematycznych. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Forum.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w Forum będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać /rejestrować do 23 listopada 2017r.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres w.kowalski@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 25.

Do pobrania: