Redukcja emisji pochodzących z hodowli bydła – Ulotka informacyjna Grupy Fokusowej EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z tłumaczeniem ulotki informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. więcej więcej…