Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego realizujących zadania na rzecz SIR

W dniach 12-13 września 2017 r. w Toruniu, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego realizujących zadania na rzecz SIR, realizowane w ramach Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest kontynuacja cyklicznych spotkań podczas, których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania SIR oraz wspierania tworzących się grup operacyjnych EPI, uzyskują bieżące informacje dotyczące działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Spotkanie w Toruniu będzie obejmowało tematykę związaną z realizacją dwuletnich Planów operacyjnych KSOW w zakresie SIR, w tym m.in.: przeprowadzone zostaną warsztaty ze sprawdzania wniosków pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz spełnienia warunków wyboru operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dyskusja nad kierunkiem prac związanych z planowaniem operacji własnych na rok 2018 oraz prac związanych z aktywizacją Partnerów KSOW we współtworzeniu Planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR.

Zostaną omówione sprawy związane z działaniem M16 „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 m.in.; podsumowanie prac z pierwszego etapu wdrażania działania „Współpraca”, omówienie wniosków przygotowywanych z udziałem brokerów, złożonych w pilotażowym naborze w 2017 roku, dyskusja nad kierunkami prac brokerów związanych z tworzeniem grup operacyjnych i przygotowywaniem wniosków do naboru w 2018 roku.

Przewidywane efekty realizowanej operacji to wymiana wiedzy i doświadczeń między pracownikami wykonującymi zadania na rzecz SIR oraz wzmocnienie współpracy między nimi, a także zaplanowanie kierunków działań Sieci na rok następny.