Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 29-30 czerwca 2017 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat drobnych gospodarstw rolnych organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady. PROJEKT BYŁ REALIZOWANY W RAMACH SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH.

W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób, przedstawicieli rolników, izb rolniczych, członków organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, przedstawicieli świata nauki, doradców, agencji rządowych, przedsiębiorców, samorządowców. Temat Konferencji – „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych” był kolejnym nawiązującym do problematyki obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Rolnictwo oraz gospodarstwa rolne pełnią w miastach i w ich otoczeniu ważne funkcje ekonomiczne i społeczne oraz funkcje ekologiczne i kulturowe. Ziemia wykorzystywana rolniczo jest częstym obiektem pożądania ze strony inwestorów, chcących ją przekształcić na cele pozarolnicze, w tym budowlane, czy przeznaczone dla gospodarki komunalnej. Jest ona także, i o tym nie zapominajmy, nadal ważnym czynnikiem stanowiącym potencjał w zakresie produkcji żywności, zwłaszcza na potrzeby lokalnej społeczności.

Wśród wiodących tematów Konferencji poruszana była problematyka miast, w których w polskiej tradycji gospodarowania znaczącą rolę zajmują pracownicze ogródki działkowe. Przed laty (a obecnie już znacznie rzadziej), prowadzona w nich była produkcja ogrodnicza, istotna dla budżetu i kuchni gospodarstw domowych. Prelegenci podkreślali, iż obecnie są one ogrodami hobbistycznymi i rekreacyjnymi. Zwrócono także uwagę na przyszłość rolnictwa na terenach zurbanizowanych, gdzie podczas wystąpienia uzasadniono stwierdzenia, iż rolnictwo nie stoi na straconej pozycji, a przeciwnie coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że otrzymuje ono nową szansę i może stanowić bardzo cenny element zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych.

Podczas Konferencji zostały zaprezentowane przez przedstawicieli świata nauki, m.in. dr Alinę Źróbek-Różańską, wyniki badań z zakresu uwarunkowań przekształceń użytków rolnych na obszarach zurbanizowanych. W dalszej części wykładów, omówiono również możliwości rozwoju produkcji warzyw w pobliżu dużych miast na przykładzie gminy Igołomia Wawrzeńczyce. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpień zagranicznych prelegentów z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Litwy, Ukrainy oraz Bułgarii.
Konferencji towarzyszyła prezentacja działalności oraz dorobku instytucji i organizacji okołorolniczych takich jak: Centrum Doradztwa Rolniczegow Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz Małopolska Izba Rolnicza.

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwa wyjazdy studyjne prezentujące rolnictwo na terenach zurbanizowanych. Podczas pierwszej trasy uczestnicy mogli zapoznać się sposobami użytkowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przykładzie ROD „Pasternik”, funkcjonowaniem Instytutu Zootechniki w Balicach oraz ideą zakładania działalności gospodarczej wykorzystującej zasoby małego gospodarstwa rolnego w zagrodzie edukacyjnej „Ranczo Artemidy”. Druga trasa natomiast była typowo rolniczą, pierwszym jej punktem była wizyta w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nowalijka I”, pozostałe dwa miejsca to gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Ciesielskiego oraz Gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa i Ryszarda Gorzałczany.

Pobierz publikację