Relacja z XXIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech

W niedzielę 19 marca zakończyły się targi AGROTECH, największa w Polsce impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Po raz kolejny Kielce znalazły się w centrum uwagi ogromnej rzeszy rolników i mieszkańców wsi, pasjonatów nowoczesnych technologii, producentów środków do produkcji, naukowców, doradców rolniczych.  Zakres branżowy targów to jak zawsze głównie  nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, pasze oraz budownictwo inwentarskie. Ale nie tylko. Organizatorzy starają się aby targi były też miejscem wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Stąd w programie wiele  ciekawych wykładów i konferencji.

Jedną z nich, na temat „Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 szansą na innowacyjność w rolnictwie”, zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego. „Współpraca” to nowe działanie, które promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. W ramach tego działania wsparcie będzie dotyczyć tworzenia grup operacyjnych i ich funkcjonowania, a także realizacji przez te grupy projektów, które mają doprowadzić do rozwoju nowych technologii, nowych metod organizacji i marketingu w sektorze  rolnym, spożywczym i leśnym. Ireneusz Drozdowski z CDR w Brwinowie przedstawił główne cele nowego działania, wyjaśniał kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia, co obejmują koszty kwalifikowalne, o jakie kwoty będzie można się ubiegać, itd. Temat okazał się na tyle interesujący, że przewidzianą na jeden dzień prezentację trzeba było powtórzyć kolejnym zainteresowanym, także w dniu następnym.

Na Agrotechu swoje stoiska promocyjno-konsultacyjne mają chyba wszystkie najważniejsze instytucje branżowe w kraju. Radomski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizował stoisko „Wiedza i innowacje”. Na powierzchni ponad 320 metrów, przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Weterynarii, oraz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych prezentowali wyniki prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie. Specjaliści CDR i Świętokrzyskiego ODR prowadzili konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa oraz rolniczego handlu detalicznego, integrowanej ochrony roślin, finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
Stoisko „Wiedza i innowacje” zorganizowano w ramach działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.