Wiedza i innowacje na Targach Agrotech

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach to nie tylko wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa ale także forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Wśród wielu stoisk promocyjno-konsultacyjnych przygotowanych przez najważniejsze instytucje branżowe nie zabraknie stoiska zorganizowanego przez radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W dniach 17-19 marca br. zapraszamy do Hali H, gdzie na powierzchni ponad 300m2, na stoisku „Wiedza i innowacje” przedstawiciele dziewięciu instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie, a specjaliści CDR i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzić będą konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin, pozyskiwania funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

W dniu 17 marca w godzinach 11.30-13.00 w Pawilonie G – sala G3, odbędzie się wykład pn. „Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 szansą na innowacyjność w rolnictwie”, prowadzącym będzie Ireneusz Drozdowski, pracownik CDR w Brwinowie.