Relacja ze szkolenia – Przygotowanie brokerów i koordynatorów WODR do wspierania działań innowacyjnych w rolnictwie

W dniach 7-8.02.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pełniących funkcję koordynatorów i brokerów innowacji. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania pomocy instytucjom oraz rolnikom w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Uczestnicy szkolenia między innymi uzyskali wiedzę z zakresu możliwości dofinansowania działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020, interpretowania zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, inicjowania i zakładania grup operacyjnych oraz przygotowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia.

Podczas szkolenia przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szczegółowo omówili stan prawny oraz kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem projektów, analizą i ryzykiem ich powodzenia. W szkoleniu wzięło udział łącznie 47 doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie poza funkcją edukacyjną było okazją do zaprezentowania przez brokerów informacji na temat organizowanych grup operacyjnych oraz rodzących się inicjatyw w tym zakresie.