Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 zatwierdzony

W dniu 6 lutego br. Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził „Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020”. Podręcznik znajdziecie Państwo tutaj…