Relacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR

W dniach 7-8 listopada br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy pełnią rolę koordynatorów i brokerów w SIR, w celu efektywniejszego i sprawniejszego wypełniania zadań w ramach Sieci oraz działania „Współpraca” z PROW 2014-2020. Wykładowcami i trenerami podczas spotkania byli przedstawiciele Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Podczas szkolenia wykładowcy przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące sprawozdawczości z realizacji operacji z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Swoimi doświadczeniami oraz przykładami dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań podzielili się przedstawiciele SIR ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Przeprowadzono także wykłady i warsztaty na tematy: „Zarządzania projektami szkoleniowymi w ramach 2-letnich Planów Operacyjnych KSOW”, „Rola mediów społecznościowych w komunikacji interpersonalnej” oraz „Negocjacje”. Na koniec szkolenia rozdano ankiety na podstawie których uczestnicy mogli ocenić organizację i tematykę spotkania.