Szkolenie bezpłatne – Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 5-7.12.2016 r. zaprasza na szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych”  w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie skierowane jest do 30 doradców i/lub brokerów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz zainteresowanych doradców z innych podmiotów doradczych zajmujących się wspieraniem innowacji w rolnictwie.