Opracowanie nt. strategicznego podejścia do badań w dziedzinie rolnictwa UE i innowacji

Na zlecenie Komisji Europejskiej stworzono publikację zawierającą wyniki całorocznego procesu opracowywania strategicznego podejścia UE do badań w dziedzinie rolnictwa i innowacji. Aby przygotować to opracowanie zebrano dane z różnych źródeł w trakcie warsztatów i konsultacji, w które zaangażowanych było kilkaset ekspertów. Proces ten został zapoczątkowany na warsztatach na EXPO w Mediolanie w czerwcu 2015, gdzie został omówiony pierwszy zarys tego dokumentu. Pierwsze konsultacje projektu strategicznego odbyły się w listopadzie 2015 r., zaś proces ten zakończył się na konferencji „Projektowanie ścieżki, strategiczne podejście UE do badań w dziedzinie rolnictwa i innowacji” która odbyła się w Brukseli w dniach 26-28 stycznia 2016r. Ostateczna wersja dokumentu uwzględnia wyniki tej konferencji.

Dokument w języku angielskim