V spotkanie Subgrupy ds. Innowacji

Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze wyniki prac tzw. Focus Groups.

Podsumowano warsztaty pod nazwą „Grupy operacyjne: pierwsze doświadczenia”, które miały miejsce 20-21 kwietnia br. w Legnaro we Włoszech. (materiał z warsztatów)
Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był roli krajowych sieci obszarów wiejskich we wsparciu wdrażania innowacji w rolnictwie. Uczestnicy spotkania odpowiadali na pytania w jaki sposób instytucje, które reprezentują, mogą wspierać innowacyjne rozwiązania oraz jakich narzędzi potrzebują aby wykonywać to zadanie efektywnie.

Kolejny panel dotyczył powiązania sieci EIP-AGRI z programem Horyzont 2020, dyskutowano o tym jak poprzez wydarzenia organizowane przez sieć promować Horyzont 2020, a także o sieciach tematycznych powstających w ramach programu – zaprezentowano m.in. projekt „Fertinnowa„.
  
Na zakończenie spotkania uczestnicy, wspólnie z pracownikami punktu kontaktowego EIP-AGRI, opracowywali priorytety, które powinny być realizowane przez sieć w roku 2017. (materiały ze spotkania)