Zapraszamy do konsultacji zapisów Rozporządzenia w sprawie działania „Współpraca” w PROW 2014-2020

Trwają konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uwagi do ww. projektu można zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Projekt Rozporządzenia wraz z informacją o konsultacjach