Lista rankingowa operacji zgłoszonych przez Partnerów SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich ogłasza wyniki I etapu naboru wniosków Partnerów SIR zgłaszających operacje do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. W ramach naboru zgłoszone zostało 37 wniosków. Ocenie merytoryczno-finansowej zostało poddane 30 wniosków. W ocenie merytoryczno-finansowej operacji minimalną liczbę punktów uzyskało 9 operacji – wyniki oceny przedstawione zostały do zaopiniowania Grupie Tematycznej ds. innowacji i zatwierdzone przez Dyrektora CDR. Informacje o wyniku oceny umieszczone są na Liście rankingowej operacji zgłoszonych przez Partnerów SIR