Szczegóły projektu

Szczegóły projektu

Rodzime konie – innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej

Gr oper. EPI

   


Polska

małopolskie

-

od 2021-02-25 do 2023-06-30


Głównym celem operacji jest wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody treningu (przygotowania) i oceny ogierów rodzimych ras: wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym. Projekt jest realizowany na żywych koniach, a jego celem jest zmiana wartości konia jako produktu poprzez alternatywny odchów od źrebięcia do dorosłego ogiera oraz podniesienie jego wartości użytkowej. Źródła finansowania operacji: wg umowy tj. 1) środki EFRROW, 2) krajowe środki publiczne. Całkowity budżet operacji: 4 815 174,94 zł. Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL218 Małopolskie - Nowosądecki. Strona internetowa: www.rodzimekonie.pl

-

-

Podstawowym rezultatem działań grupy operacyjnej będzie uzyskanie – w warunkach hodowli – rodzimych ogierów, które będą wykorzystane do odtworzenia i zachowania pierwotnej puli genowej koni wielkopolskich i małopolskich. Obecna populacja tych koni jest w większości przekrzyżowana zagranicznymi rasami, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do całkowitej utraty rodzimych zasobów genetycznych polskich ras. Uzyskanie ogierów rodzimych ras wielkopolskiej i małopolskiej będzie realizowane za pomocą nowoopracowanych metod przygotowania (odchowu, selekcji i treningu) oraz przeprowadzenia oceny wartości użytkowej. Dodatkową korzyścią będzie zastosowanie opracowanych metod już od wieku około 1,5 roku życia ogiera. Zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności w jednym ośrodku, w ujednoliconych warunkach daje możliwość pełnego i kompleksowego wykorzystania opracowanych w ramach operacji metod oraz pozwala na osiągnięcie głównego celu jakim jest uzyskanie pełnowartościowych ogierów ras rodzimych o wysokich walorach zdrowotnych, użytkowych i genetycznych. Dodatkowym rezultatem będzie stworzenie sieci kontaktów służącej do nawiązania współpracy między hodowcami w zakresie wymiany ogierów i możliwości poprawy pogłowia hodowlanego koni.

-

zasoby genetyczne