Strona główna
logo uniaBaza Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) została utworzona zgodnie z § 3 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1552).

Baza ułatwia Partnerom tworzenie sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym, a innym użytkownikom pomoże w znalezieniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Partnerem SIR mogą być zarówno jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, samorządy, szkoły zawodowe jak i osoby fizyczne, w tym naukowcy, rolnicy oraz wszyscy, których działania są ukierunkowane na wprowadzanie i promocje innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zachęcamy do zarejestrowania się w bazie oraz do współpracy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Centrum Doradztwa Rolniczego, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, prowadzi również następujące bazy danych: prac badawczo-rozwojowych, dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także projektów realizowanych przez grupy operacyjne EPI.

Powyższe bazy zostały utworzone zgodnie z § 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1552) w celu usprawnienia transferu wiedzy dotyczącej wyników badań naukowych, a także ułatwienia wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Osoby bądź instytucje pragnące podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.