tłumaczenia EPI-AGRI

Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI Agroleśnictwo: wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym Grupy Fokusowej EIP-AGRI nt.: „Agroleśnictwo: Wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt”. Agroleśnictwo, definiowane tutaj jako praktyka łączenia roślinności drzewiastej z systemami upraw i/lub hodowli, jest historycznym podejściem do rolnictwa,…