Projekt badawczy PoliRural_H2020 wskazuje nowy kierunek przyszłego rozwoju polityki opartej na współpracy na obszarach wiejskich i ludziach.

Ukazał się nowy artykuł naukowy z projektu badawczego @ PoliRural_H2020 omawiający kierunek przyszłego rozwoju polityki opartej na współpracy na obszarach wiejskich i ludziach. Autorzy artykułu podkreślają znaczenie zaangażowania interesariuszy, interdyscyplinarnego podejścia i technologii jako elementów kluczowych.

Obszary wiejskie w Europie są zagrożone z powodu wyludnienia, trudnościami związanymi z odnową pokoleniową i wieloma czynnikami począwszy od rynkowych, regulacyjnych aż po zmiany społeczne i klimatyczne. W rezultacie obecna polityka rolna nie nadąża już za tymi zmianami. W artykule można znaleźć propozycje zaawansowanych ram rozwoju polityki wiejskiej w celu zapewnienia dokładniejszego prognozowania dla regionów wiejskich, przyczyniających się do nowych i ulepszonych interwencji politycznych. Proponowane ramy łączą nowe ilościowe i jakościowe podejścia epistemologiczne, wcześniej niewykorzystane nieustrukturyzowane dane z tradycyjnymi informacjami badawczymi, oddolną perspektywę z wiedzą ekspercką, analizę bieżącej sytuacji z działaniami przyszłościowymi. Autorzy artykułu twierdzą, że dzięki zastosowaniu proponowanych metod zespoły ds. Polityki będą mogły zwiększyć efektywność swoich procesów kształtowania polityki, podczas gdy zainteresowane strony z obszarów wiejskich będą miały szansę stać się cennymi osobami wpływającymi na politykę i będą współtwórcami rozwiązań. Zdolność do szybkiego eksperymentowania i zrozumienia wpływu różnych rozwiązań politycznych zapewni oszczędność czasu i kosztów. Ramy te są częścią trwającej eksperymentalnej weryfikacji i testów w dwunastu regionach pilotażowych w Europie i Izraelu.

Więcej tutaj: http://ow.ly/uTvU50zBrxt

Link do artykułu: 449_agris-on-line-2020-1-ulman-simek-masner-kogut-loytty-crehan-charvat-oliva-bergheim-kalas-kolokol-sabbatini