Projekt BioHerOd

Celem projektu pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na […]

Nowo zarejestrowane środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin powszechnie stosowane w rolnictwie chronią uprawy przed agrofagami. W roku 2018 zarejestrowano kilkanaście nowych środków. Nowo zarejestrowane środki są coraz bezpieczniejsze w stosowaniu. Poniżej lista nowości w wykazie środków ochrony roślin: Adentis […]

Konferencja w ramach projektu FERTINNOWA

W dniach 3-5 października 2018 r. w Almerii, Hiszpania odbędzie się Międzynarodowa Konferencja nt.: „Najlepsze praktyki w zakresie nawadniania i fertygacji„. Konferencja ta jest podsumowaniem trzyletnich działań w ramach projektu „FERTINNOWA – Innowacyjne techniki zrównoważonego […]

Lipcowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym newsletterem Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. W tym numerze m.in.  informacje na temat projektu realizowanego przez czeską Grupę Operacyjną zajmującą się użytkami zielonymi, digitalizacja w […]

EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: Non-chemical weed management in arable cropping systems; Pests and diseases of the olive tree. Osoby posiadające wiedzę oraz […]